返回列表 回復 發帖

Lista e fituesve të Çmimit Nobel

Lista e fituesve të Çmimit Nobel
Fitues të Çmimit Nobel jan shkencëtarët, shkrimtarët, dhe paqësorët të cilët janë të njohur në veprimtarinë e tyre si Lauratë të Çmimit Nobel ose Fitues të Çmimit Nobel.
Çmimi Nobel për Kimi
Fizkanti dhe kimisti holandez Jacobus Henricus van 't Hoff është fituesi i parë i Çmimit Nobel për kimi në viti 1901.
Që nga viti 901 Çmimi nobel për kimi nuk i është dhënë askujt në tetë vite edhe atë në vitin 1916, 1917, 1919, 1924, 1933, 1940, 1941, 1942, por megjithatë në shumë vite është dorëzuar më shumë se një çmim për kimistë.
Shteti me më shumë çmime të fituara janë Shtetet e Bashkuara me 45 lauratë e përcjellur nga Gjermania me 24 lauratë dhe Britania e Madhe me 22 lauratë.

Fituesit e Çmimit Nobel për Kimi
Fituesit e çmimit janë të radhitur në kolona sipas viteve që janë ndarë në dekada.
Vitet 2000 Vitet 1990 Vitet 1980 Vitet 1970
2007 Gerhard Ertl
2006 Roger D. Kornberg
2005 Robert Grubbs
2005 Richard Schrock
2005 Yves Chauvin
2004 Aaron Ciechanover
2004 Avram Hershko
2004 Irwin Rose
2003 Peter Agre
2003 Roderick MacKinnon
2002 John B. Fenn
2002 Koichi Tanaka
2002 Kurt Wüthrich
2001 William S. Knowles
2001 Ryoji Noyori
2001 K. Barry Sharpless
2000 Alan Heeger
2000 Alan G. MacDiarmid
2000 Hideki Shirakawa

1999 Ahmed Zewail
1998 Walter Kohn
1998 John Pople
1997 Paul D. Boyer
1997 John E. Walker
1997 Jens C. Skou
1996 Robert F. Curl Jr.
1996 Sir Harold Kroto
1996 Richard E. Smalley
1995 Paul J. Crutzen
1995 Mario J. Molina
1995 F. Sherwood Rowland
1994 George A. Olah
1993 Kary B. Mullis
1993 Michael Smith
1992 Rudolph A. Marcus
1991 Richard R. Ernst
1990 Elias James Corey

1989 Sidney Altman
1989 Thomas R. Cech
1988 Johann Deisenhofer
1988 Robert Huber
1988 Hartmut Michel
1987 Donald J. Cram
1987 Jean-Marie Lehn
1987 Charles J. Pedersen
1986 Dudley R. Herschbach
1986 Yuan T. Lee
1986 John C. Polanyi
1985 Herbert A. Hauptman
1985 Jerome Karle
1984 Bruce Merrifield
1983 Henry Taube
1982 Aaron Klug
1981 Kenichi Fukui
1981 Roald Hoffmann
1980 Paul Berg
1980 Walter Gilbert
1980 Frederick Sanger
1979 Herbert C. Brown
1979 Georg Wittig
1978 Peter Mitchell
1977 Ilya Prigogine
1976 William Lipscomb
1975 John Cornforth
1975 Vladimir Prelog
1974 Paul J. Flory
1973 Ernst Otto Fischer
1973 Geoffrey Wilkinson
1972 Christian Anfinsen
1972 Stanford Moore
1972 William H. Stein
1971 Gerhard Herzberg
1970 Luis LeloirVitet 1960 Vitet 1950 Vitet 1940 Vitet 1930
1969 Derek Barton
1969 Odd Hassel
1968 Lars Onsager
1967 Manfred Eigen
1967 Ronald G.W. Norrish
1967 George Porter
1966 Robert S. Mulliken
1965 Robert Burns Woodward
1964 Dorothy Crowfoot Hodgkin
1963 Karl Ziegler
1963 Giulio Natta
1962 Max F. Perutz
1962 John C. Kendrew
1961 Melvin Calvin
1960 Willard F. Libby
1959 Jaroslav Heyrovský
1958 Frederick Sanger
1957 Lord Todd
1956 Sir Cyril Hinshelwood
1956 Nikolay Semenov
1955 Vincent du Vigneaud
1954 Linus Pauling
1953 Hermann Staudinger
1952 Edwin M. McMillan
1952 Glenn T. Seaborg
1951 Max Theiler
1950 Otto Diels
1950 Kurt Alder

1949 William F. Giauque
1948 Arne Tiselius
1947 Sir Robert Robinson
1946 James B. Sumner
1946 John H. Northrop
1946 Wendell M. Stanley
1945 Artturi Virtanen
1944 Otto Hahn
1943 George de Hevesy
1942 Nuk u nda çmim fare.
1941 Nuk u nda çmim fare.
1940 Nuk u nda çmim fare.

1939 Adolf Butenandt
1939 Leopold Ruzicka
1938 Richard Kuhn
1937 Norman Haworth
1937 Paul Karrer
1936 Peter Debye
1935 Frédéric Joliot-Curie
1935 Irène Joliot-Curie
1934 Harold C. Urey
1933 Nuk u nda çmim fare.
1932 Irving Langmuir
1931 Carl Bosch
1931 Friedrich Bergius
1930 Hans Fischer
Vitet 1920 Vitet 1910 Vitet 1900
1929 Arthur Harden
1929 Hans von Euler-Chelpin
1928 Adolf Windaus
1927 Heinrich Wieland
1926 The Svedberg
1925 Richard Zsigmondy
1924 Nuk u nda çmim fare.
1923 Fritz Pregl
1922 Francis W. Aston
1921 Frederick Soddy
1920 Walther Nernst
1919 Nuk u nda çmim fare.
1918 Fritz Haber
1917 Nuk u nda çmim fare.
1916 Nuk u nda çmim fare.
1915 Richard Willstätter
1914 Theodore William Richards
1913 Alfred Werner
1912 Victor Grignard
1912 Paul Sabatier
1911 Maria Skłodowska-Curie
1910 Otto Wallach
1909 Wilhelm Ostwald
1908 Ernest Rutherford
1907 Eduard Buchner
1906 Henri Moissan
1905 Adolf von Baeyer
1904 Sir William Ramsay
1903 Svante Arrhenius
1902 Emil Fischer
1901 Jacobus H. van 't Hoff

Lista e fituesve të Çmimit Nobel për Fizikë

1901  Wilhelm Conrad Röntgen Gjermani "për zbulimin e rrezeve Röntgen të emëruara sipas tij" [1]
1902  Hendrik Lorentz Hollandë "për kërkimet e tyre mbi influencën e magnetizmit tek fenomenet rrezatuese"[2]
Pieter Zeeman Hollandë
1903  Antoine Henri Becquerel Francë "për zbulimin e radioaktivitetit spontan"[3]
Pierre Curie Francë "për kërkimet e tyre mbi fenomenet rrezatuese te zbuluara nga Profesori Henri Bekerel"[3]
Marie Curie Polonia / Francë
1904  John William Strutt Mbretëria e Bashkuar "për investigimin e densiteteve të gazeve më të rëndësishme dhe për zbulimin e argonit në lidhje me këto kërkime"[4]
1905  Philipp Eduard Anton von Lenard Gjermani "për punën e tij me rrezet katodike"[5]
1906  Joseph John Thomson Mbretëria e Bashkuar "për kërkimet teorike dhe eksperimentale në përçueshmërinë e elektricitetit nga gazet"[6]
1907  Albert Abraham Michelson Shtetet e Bashkuara të Amerikës "për instrumentet optike me preçizion të lartë dhe kërkimet spektroskopike dhe meteorologjike të kryera me anën e tyre"[7]
1908  Gabriel Lippmann Francë "për metodën e tij për riprodhimin e ngjyrave në mënyrë fotografike e bazuar në fenomenin e interferencës"[8]
1909  Guglielmo Marconi Itali "për kontributin e tyre në zhvillimin e telegarfisë pa tela"[9]
Karl Ferdinand Braun Gjermani
1910  Johannes Diderik van der Waals Hollandë "për punën e tij me ekuacionet mbi gjendjen e gazeve dhe të lëngjeve"[10]
1911  Wilhelm Wien Gjermani "për zbulimin e tij në lidhje me ligjet që governojnë rrezatimin e nxehtësisë"[11]
1912  Nils Gustaf Dalén Suedi "për shpikjen e valvës automatike e dizenjuar për tu përdorur në lidhje me akumulatorët e gazeve "[12]
1913  Heike Kamerlingh-Onnes Hollandë "për kërkimet e tija mbi vetitë e lëndës në temperatura të ulta të cilat çuan, në prodhimin e heliumit të lëngshëm"[13]
1914  Max von Laue Gjermani "Për zbulimin e tij të difraksionit të rrezeve-X nga kristalet"[14], një hap i rëndësishëm në zhvillimin e spektroskopisë me rreze-X.
1915  William Henry Bragg Mbretëria e Bashkuar "Per analizën e strukturës kristalore me anë të rrezeve-X"[15], një hap i rëndësishëm në zhvillimin e spektroskopisë me rreze-X.
William Lawrence Bragg Mbretëria e Bashkuar
1916 Nuk u dha
1917  Charles Glover Barkla Mbretëria e Bashkuar "Per zbulimin e tij të rrezatimit karakteristik Röntgen te elementeve"[16], një tjetër hap i rëndësishëm në zhvillimin e spektroskopisë me rreze-X
1918  Max Planck Gjermani "për shërbimet e tij në zhvillimin e Fizikës me anë të zbulimit të tij të kuantizimit të energjisë"[17]
1919  Johannes Stark Gjermani "për zbulimin e tij të efektit Dopler dhe ndarjen e vijave spektrale në fushën elektrike"[18]
1920  Charles Édouard Guillaume Zvicër "për shërbimet e tij në matjet me preçizion të lartë në fizikë nga zbulimi i tij i anomailve në allojet e hekur-nikelit"[19]
1921  Albert Einstein Gjermani "për shërbimet e tij në Fizikën Teorike, dhe veçanrisht për zbulimin e ligjit të efektit fotoelektrik"[20]
1922  Nils Bor Danimarkë "për shërbimet e tij në investigimin e strukturës së atomit dhe të rrezatimit që del nga ato"[21]
1923  Robert Andrews Millikan Shtetet e Bashkuara të Amerikës "për punën e tij me ngarkesat elementare të elektricitetit dhe për efektin fotoelektrik"[22]
1924  Manne Siegbahn Suedi "për zbulimet dhe kërkimet e tij në fushën e spektroskopisë me rreze-X"[23]
1925  James Franck Gjermani "për zbullimin e ligjeve që governojnë përplasjen e elektronit me një atom"[24]
Gustav Hertz Gjermani
1926  Jean Baptiste Perrin Francë "për punën e tij mbi strukturën diskrete të lëndës, dhe më specifikisht për zbulimin e ekuilibrit sedimentar"[25]
1927  Arthur Holly Compton Shtetet e Bashkuara "për zbulimin e tij të efektit të emëruar sipas tij"[26]
Charles Thomson Rees Wilson Mbretëria e Bashkuar "për metodën e tij që bëri të mundur që të vëzhgohej trajektorja e grimcave të ngarkuara elektrikisht nga kondensimi i avullit"[26]
1928  Owen Willans Richardson Mbretëria e Bashkuar "për punën e tij mbi fenomenin thermojonik dhe vecanrisht për zbulimin e ligjit të emëruar sipas tij"[27]
1929  Princi Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie Francë "për zbulimin e tij të natyrës valore të elektroneve "[28]
1930  Chandrasekhara Venkata Raman India "për punën e tij mbi përhapjen e dritës dhe për zbulimin e efektit të emëruar sipas tij"[29]
1931 Nuk u dha
1932  Werner Heisenberg Gjermani "për krijimin e mekanikës kuantike, aplikimi i së cilës ka cuar, në mënyrë indirekte, në zbulimin e formave alotropike të hidrogjenit "[30]
1933  Ervin Shrodinger Austri "per zbulimin e formave të reja produktive të teorisë atomike"[31]
Pol Dirak Mbretëria e Bashkuar
1934 Nuk u dha
1935  Xhejm Çaduik Mbretëria e Bashkuar "per zbulimin e neutronit"[32]
1936  Victor Francis Hess Austri "per zbulimin e rrezatimit kozmik"[33]
Carl David Anderson Shtetet e Bashkuara të Amerikës "per zbulimin e tij të pozitronit"[33]
1937  Clinton Joseph Davisson Shtetet e Bashkuara të Amerikës "për zbulimin eksperimental të difraksionit të elektroneve nga kristalet"[34]
George Paget Thomson Mbretëria e bashkuar
1938  Enrico Fermi Itali "për demonstrimin e ekzistencës së elemneteve të reja radioaktive të prodhuara nga rrezatimi me neutrone, dhe për zbulimin e reaksioneve bërthamore me anë të neutroneve të ngadalësuara"[35]
1939  Ernest Lawrence Shtetet e Bashkuara të Amerikës "për zbulimin dhe zhvillimin e ciklotronit dhe për rrezultatet e marra me të, vecanrisht në lidhje me prodhimin e elementeve radioaktivë artificialë "[36]
1940 Nuk u dha
1941 Nuk u dha
1942 Nuk u dha
1943  Otto Stern Shtetet e Bashkuara të Amerikës "per kontributet e tij në zhvillimin e metodës së rrezes molekulare dhe zbulimin e momentit magnetik të protonit"[37]
1944  Isidor Isaac Rabi Shtetet e Bashkuara të Amerikës "për meodën e rezonancës për të rekorduar vetitë magnetike të bërthamave atomike"[38]
1945  Wolfgang Pauli Austri "për zbulimin e Parimit të Përjashtimit , të quajtur gjithashtu parimi i Paulit"[39]
1946  Percy Williams Bridgman Shtetet e Bashkuara të Amerikës "për shpikjen e një aparati për të prodhuar shtypje shumë të mbëdha, dhe për zbulimet që ai bëri në fushën e fizikës me shtypje të madhe"[40]
1947  Edward Victor Appleton Mbretëria e Bashkuar "për punën e tij në zbardhjen e duurive në shtresat e larta të atmosferës vecanrisht për zbulimin e të së ashtëquajturës Shtresa e Appleton"[41]
1948  Patrick Maynard Stuart Blackett Mbretëria e Bashkuar "për krijimin e metodës së dhomës me avull të Uilsonit, dhe për zbulimet në fushën e fizikës bërthamore dhe rrezatimit kozmik"[42]

Çmimi Nobel për Fiziologji dhe Medicinë
Çmimi Nobel për fiziologji dhe medicinë filloi filloi tëndahet që nga viti 1901 kur për herë të parë e fitoi fiziologu gjerman Emil von Behring.
Që nga vti 1901 Çmimi Nobel pë fiziologji dhe medicinë nuk është ndarë dhjetë vite edhe atë ne vitet: 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1921, 1925, 1940, 1941, 1942, por megjithatë në shumë vite brenda një viti ka patur më shumë se një fitues të çmimit.
Shtetet e Bashkuara janë vendi më me shumë lauratë në botë.
Brenda një viti më së shumti janë dorëzuar tre çmime për fiziologji dhe medicinë.

2007 Martin Evans
2007 Oliver Smithies
2006 Andrew Z. Fire
2006 Craig C. Mello
2005 Barry J. Marshall
2005 J. Robin Warren
2004 Richard Axel
2004 Linda B. Buck
2003 Paul C. Lauterbur
2003 Peter Mansfield
2002 Sydney Brenner
2002 H. Robert Horvitz
2002 John E. Sulston
2001 Leland H. Hartwell
2001 Tim Hunt
2001 Sir Paul Nurse
2000 Arvid Carlsson
2000 Paul Greengard
2000 Eric R. Kandel


1999 Günter Blobel
1998 Robert F. Furchgott
1998 Louis J. Ignarro
1998 Ferid Murad
1997 Stanley B. Prusiner
1996 Peter C. Doherty
1996 Rolf M. Zinkernagel
1995 Edward B. Lewis
1995 Christiane Nüsslein-Volhard
1995 Eric F. Wieschaus
1994 Alfred G. Gilman
1994 Martin Rodbell
1993 Richard J. Roberts
1993 Phillip A. Sharp
1992 Edmond H. Fischer
1992 Edwin G. Krebs
1991 Erwin Neher, Bert Sakmann
1990 Joseph E. Murray
1990 E. Donnall Thomas1989 J. Michael Bishop
1989 Harold E. Varmus
1988 James W. Black
1988 Gertrude B. Elion
1988 George H. Hitchings
1987 Susumu Tonegawa
1986 Stanley Cohen
1986 Rita Levi-Montalcini
1985 Michael S. Brown
1985 Joseph L. Goldstein
1984 Niels K. Jerne
1984 Georges J.F. Köhler
1984 César Milstein
1983 Barbara McClintock
1982 Sune K. Bergström
1982 Bengt I. Samuelsson
1982 John R. Vane
1981 Roger W. Sperry
1981 David H. Hubel
1981 Torsten N. Wiesel
1980 Baruj Benacerraf
1980 Jean Dausset
1980 George D. Snell

1979 Allan M. Cormack
1979 Godfrey N. Hounsfield
1978 Werner Arber
1978 Daniel Nathans
1978 Hamilton O. Smith
1977 Roger Guillemin
1977 Andrew V. Schally
1977 Rosalyn Yalow
1976 Baruch S. Blumberg
1976 D. Carleton Gajdusek
1975 David Baltimore
1975 Renato Dulbecco
1975 Howard M. Temin
1974 Albert Claude
1974 Christian de Duve
1974 George E. Palade
1973 Karl von Frisch
1973 Konrad Lorenz
1973 Nikolaas Tinbergen
1972 Gerald M. Edelman
1972 Rodney R. Porter
1971 Earl W. Sutherland, Jr.
1970 Sir Bernard Katz
1970 Ulf von Euler
1970 Julius Axelrod
Vitet 1960 Vitet 1950 Vitet 1940 Vitet 1930
1969 Max Delbrück
1969 Alfred D. Hershey
1969 Salvador E. Luria
1968 Robert W. Holley
1968 H. Gobind Khorana
1968 Marshall W. Nirenberg
1967 Ragnar Granit
1967 Haldan K. Hartline
1967 George Wald
1966 Peyton Rous
1966 Charles B. Huggins
1965 François Jacob
1965 André Lwoff
1965 Jacques Monod
1964 Konrad Bloch
1964 Feodor Lynen
1963 Sir John Eccles
1963 Alan L. Hodgkin
1963 Andrew Huxley
1962 Francis Crick
1962 James Watson
1962 Maurice Wilkins
1961 Georg von Békésy
1960 Frank Macfarlane Burnet
1960 Peter Medawar
1959 Severo Ochoa
1959 Arthur Kornberg
1958 George Beadle
1958 Edward Tatum
1958 Joshua Lederberg
1957 Daniel Bovet
1956 André F. Cournand
1956 Werner Forssmann
1956 Dickinson W. Richards
1955 Hugo Theorell
1954 John F. Enders
1954 Thomas H. Weller
1954 Frederick C. Robbins
1953 Hans Krebs
1953 Fritz Lipmann
1952 Selman A. Waksman
1951 Max Theiler
1950 Edward C. Kendall
1950 Tadeus Reichstein
1950 Philip S. Hench


1949 Walter Hess
1949 Egas Moniz
1948 Paul Müller
1947 Carl Cori
1947 Gerty Cori
1947 Bernardo Houssay
1946 Hermann J. Muller
1945 Sir Alexander Fleming
1945 Ernst B. Chain
1945 Sir Howard Florey
1944 Joseph Erlanger
1944 Herbert S. Gasser
1943 Henrik Dam
1943 Edward A. Doisy
1942 Nuk u nda çmim fare.
1941 Nuk u nda çmim fare.
1940 Nuk u nda çmim fare.
1939 Gerhard Domagk
1938 Corneille Heymans
1937 Albert Szent-Györgyi
1936 Sir Henry Dale
1936 Otto Loewi
1935 Hans Spemann
1934 George H. Whipple
1934 George R. Minot
1934 William P. Murphy
1933 Thomas H. Morgan
1932 Sir Charles Sherrington
1932 Edgar Adrian
1931 Otto Heinrich Warburg
1930 Karl Landsteiner

Vitet 1920 Vitet 1910 Vitet 1900
1929 Christiaan Eijkman
1929 Sir Frederick Hopkins
1928 Charles Nicolle
1927 Julius Wagner-Jauregg
1926 Johannes Fibiger
1925 Nuk u nda çmim fare.
1924 Willem Einthoven
1923 Frederick G. Banting
1923 John Macleod
1922 Archibald Vivian Hill
1922 Otto Meyerhof
1921 Nuk u nda çmim fare.
1920 August Krogh
1919 Jules Bordet
1918 Nuk u nda çmim fare.
1917 Nuk u nda çmim fare.
1916 Nuk u nda çmim fare.
1915 Nuk u nda çmim fare.
1914 Nuk u nda çmim fare.
1913 Robert Bárány
1912 Alexis Carrel
1911 Allvar Gullstrand
1910 Albrecht Kossel

1909 Theodor Kocher
1908 Ilya Mechnikov
1908 Paul Ehrlich
1907 Alphonse Laveran
1906 Camillo Golgi
1906 Santiago Ramón y Cajal
1905 Robert Koch
1904 Ivan Pavlov
1903 Niels Ryberg Finsen
1902 Ronald Ross
1901 Emil von Behring


Çmimi Nobel për Letërsi

Çmimi Nobel për Letërsi është çmimi më i lartë për arritjet më të mëdha letrare nga një (ose disa) autorë brenda një viti.
Për herë të parë me këtë çmim u laureua shkrimtari francez Sully Prudhomme në vitin 1901, ndërsa i fundit në vitin 2006 Çmimin Nobel për Letërsi e fitoi shkrimtari turk Orhan Pamuk. Shkrimtari i parë shqiptar që u emërua për këtë çmim ishte poeti kombëtar Gjergj Fishta, ndërsa në vitet ’90 disa herë u emërua prozatori i shquar Ismail Kadare, por fatkeqësisht ai ende nuk është laureuar me këtë Çmim.

Shkencëtari suedez Alfred Nobel, në testamentin e tij të vitit 1895, ndër pesë çmimet që duhet të jepen, përcaktoi një çmim për letërsinë, për personin që në fushën e letërsisë krijon “veprën më të mirë në një drejtim ideal”. Laureati (fituesi i çmimit) duhej të përcaktohej nga “Akademia e Stokholmit”, që më vonë sipas statutit të Fondacionit Nobel u saktësua se është Akademia Suedeze. Sipas këtij statuti, përkufizohet belles-lettres, “jo vetëm letërsia, por edhe shkrimet e tjera, që për nga cilësia e formës dhe stilit kanë vlerë letrare”. Po ashtu u zbut qëndrimi që çmimi tu jepej veprave të botuara “në vitin paraprak” duke u zgjeruar edhe në “veprat e vjetra”, nëse “rëndësia e tyre nuk ishte bërë e qartë deri në atë kohë ”. Kandidatët, sipas statutit, duhet të emërohen me shkrim nga ata që mund ta bëjnë këtë deri më 1 shkurt të çdo viti. Sipas rregullores, të drejtën për të emëruar e ka Akademia Suedeze si dhe akademitë e tjera, institucionet dhe shoqatat e ngjashme me të në bazë të themelimit dhe të qëllimit. Gjithashtu këtë të drejtë e kanë edhe mësimdhënësit universitarë të estetikës, letërsisë dhe historisë. Një amandament i vitit 1949 qartëson kategorinë e mësimdhënësve: “profesorët e letërsisë dhe fillologjisë në universitete dhe kolegje universitare”. E drejta për të emëruar në atë kohë iu dha edhe fituesve të mëparshëm të Çmimit Nobel dhe “kryetarëve të shoqatave të autorëve që janë përfaqësues të krijimit letrar në vendet e tyre”. Statuti, po ashtu, përcakton themelimin e Komitetit të Nobelit “për të dhënë qëndrimin e tyre në lidhje me dhënien e çmimeve” si dhe të Institutit të Nobelit me një bibliotekë që duhej të mblidhte një koleksion substancial të letërsisë moderne. Fituesi i Çmimit Nobel për letërsi shpallet çdo vit më 10 tetor.

Viti Figura
Emri Shteti
Gjuha/ët
1901
Sully Prudhomme  Franca
frëngjisht
1902
Theodor Mommsen  Gjermania
gjermanisht
1903
Bjørnstjerne Bjørnson  Norvegjia
norvegjisht
1904
Frédéric Mistral  Franca
oksitanezisht
José Echegaray y Eizaguirre  Spanja
spanjisht
1905
Henryk Sienkiewicz  Polonia
polonisht
1906
Giosuè Carducci  Italia
italisht
1907
Rudyard Kipling  Britania e Madhe
anglisht
1908
Rudolf Eucken  Gjermania
gjermanisht
1909
Selma Lagerlöf  Suedia
suedisht
1910
Paul von Heyse  Gjermania
gjermanisht
1911
Maurice Maeterlinck  Belgjika
frëngjisht
1912
Gerhart Hauptmann  Gjermania
gjermanisht
1913
Rabindranath Tagore  India
bengalisht
1914 çmimi nuk është dhënë
1915
Romain Rolland  Franca
frëngjisht
1916
Verner von Heidenstam  Suedia
suedisht
1917
Karl Adolph Gjellerup  Danimarka
danisht
Henrik Pontoppidan  Danimarka
danisht
1918 çmimi nuk është dhënë
1919
Carl Spitteler  Zvicra
gjermanisht
1920
Knut Hamsun  Norvegjia
norvegjisht
1921
Anatole France  Franca
frëngjisht
1922
Jacinto Benavente  Spanja
spanjisht
1923
William Butler Yeats  Irlanda
anglisht
1924
Władysław Reymont  Polonia
polonisht
1925
George Bernard Shaw  Irlanda
anglisht
1926
Grazia Deledda  Italia
italisht
1927
Henri Bergson  Franca
frëngjisht
1928
Sigrid Undset  Norvegjia
norvegjisht
1929
Thomas Mann  Gjermania
gjermanisht
1930
Sinclair Lewis  SHBA
anglisht
1931
Erik Axel Karlfeldt  Suedia
suedisht
1932
John Galsworthy  Britania e Madhe
anglisht
1933
Ivan Aleksejevič Bunjin  Rusia
(në ekzil)
rusisht
1934
Luigi Pirandello  Italia
italisht
1935 Çmimi nuk u dha.
1936
Eugene O'Neill  SHBA
anglisht
1937
Roger Martin du Gard  Franca
frëngjisht
1938
Pearl S. Buck  SHBA
anglisht
1939
Frans Eemil Sillanpää  Finlanda
finlandisht
1940
1943 çmimi nuk është dhënë
1944
Johannes Vilhelm Jensen  Danimarka
danisht
1945
Gabriela Mistral  Kili
spanjisht
1946
Hermann Hesse  Gjermaniaa
Zvicra
gjermanisht
1947
André Gide  Franca
frëngjisht
1948
Thomas Stearns Eliot  SHBA
Britania e Madhe
anglisht
1949
William Faulkner  SHBA
anglisht
1950
Bertrand Russell  Britania e Madhe
anglisht
1951
Pär Lagerkvist  Suedia
suedisht
1952
François Mauriac  Franca
frëngjisht
1953
Winston Churchill  Britania e Madhe
anglisht
1954
Ernest Hemingway  SHBA
anglisht
1955
Halldór Laxness  Islanda
islandeze
1956
Juan Ramón Jiménez  Spanja
spanjisht
1957
Albert Camus  Franca
frëngjisht
Viti Figura
Emri Shteti
Gjuha/ët
1958
Boris Pasternak
(e rrefuzoi çmimin)  Rusia
rusisht
1959
Salvatore Quasimodo  Italia
italisht
1960
Saint-John Perse  Franca
frëngjisht
1961
Ivo Andrić  Jugosllavia
serbokroatisht
1962
John Steinbeck  SHBA
anglisht
1963
Giorgos Seferis  Greqia
greqisht
1964
Jean-Paul Sartre
(rrefuzoi çmimin)  Franca
frëngjisht
1965
Mihail Šolohov  Rusia
rusisht
1966
Šmuel Josef Agnon  Izraeli
hebraisht
Nelly Sachs  Gjermania
Suedia
gjermanisht
1967
Miguel Ángel Asturias  Guatemala
spanjisht
1968
Yasunari Kawabata  Japonia
japonisht
1969
Samuel Beckett  Irlanda
anglisht/frëngjisht
1970
Aleksandar Solženjicin  Rusia
rusisht
1971
Pablo Neruda  Kili
spanjisht
1972
Heinrich Böll  Gjermania
gjermanisht
1973
Patrick White  Australia
anglisht
1974
Eyvind Johnson  Suedia
suedisht
Harry Martinson  Suedia
suedisht
1975
Eugenio Montale  Italia
italisht
1976
Saul Bellow  Kanadaja
SHBA
anglisht
1977
Vicente Aleixandre  Spanja
spanjisht
1978
Isaac Bashevis Singer  Polonia
SHBA
hebraisht
1979
Odiseas Elitis  Greqia
greqisht
1980
Czesław Miłosz  Polonia
SHBA
polonisht
1981
Elias Canetti  Bullgaria
Austria
gjermanisht
1982
Gabriel García Márquez  Kolumbia
spanjisht
1983
William Golding  Britania e Madhe
anglisht
1984
Jaroslav Seifert  Republika Çeke
çekisht
1985
Claude Simon  Franca
frëngjisht
1986
Wole Soyinka  Nigeria
anglisht
1987
Joseph Brodsky  Rusia
SHBA
ruse/anglisht
1988
Naguib Mahfouz  Egjipti
arabisht
1989
Camilo José Cela  Spanja
spanjisht
1990
Octavio Paz  Meksika
spanjisht
1991
Nadine Gordimer  Republika Jugafrikane
anglisht
1992
Derek Walcott  Britania e Madhe
anglisht
1993
Toni Morrison  SHBA
anglisht
1994
Kenzaburō Ōe  Japonia
japonisht
1995
Seamus Heaney  Irlanda
anglisht
1996
Wisława Szymborska  Polonia
polonisht
1997
Dario Fo  Italia
italisht
1998
José Saramago  Portugalia
portugalisht
1999
Günter Grass  Gjermania
gjermanisht
2000
Gao Xingjian  Kina
Franca
kinezçe
2001
Vidiadhar Surajprasad Naipaul  Trinidadi dhe Tobago
Britania e Madhe
anglisht
2002
Imre Kertész  Hungaria
hungarisht
2003
J. M. Coetzee  Republika Jugafrikane
Australia
anglisht
2004
Elfriede Jelinek  Austria
gjermanisht
2005
Harold Pinter  Britania e Madhe
anglisht
2006
Orhan Pamuk Turqia Turqia
turqisht
2007
Doris Lessing  Britania e Madhe
anglisht
2008
Jean-Marie Gustave Le Clézio  Franca
frëngjisht
2009
Herta Müller  Gjermania
gjermanisht
2010
Mario Vargas Llosa  Peru
spanjisht
2011
Tomas Tranströmer  Suedia
suedisht

Çmimi Nobel për Paqe

Çmimi Nobel për Paqe është çmimi më i lartë për individët apo institucionet të cilët janë angazhuar drejt arritjes së paqes brenda një viti.

2007 Albert Arnold (Al) Gore, Jr.
2006 Grameen Bank
2005 Muhammad Yunus
2005 ANEA
2005 Mohamed ElBaradei
2004 Wangari Maathai
2003 Shirin Ebadi
2002 Jimmy Carter
2001 United Nations
2001 Kofi Annan
2000 Kim Dae-jung


1999 Médecins Sans Frontières
1998 John Hume
1998 David Trimble
1997 Ban Landminet
1997 Jody Williams
1996 Carlos Filipe Ximenes Belo
1996 José Ramos Horta
1995 Joseph Rotblat
1995 PCSWA
1994 Yasser Arafat
1994 Shimon Peres
1994 Yitzhak Rabin
1993 Nelson Mandela
1993 F.W. de Klerk
1992 Rigoberta Menchú
1991 Aung San Suu Kyi
1990 Mikhail Gorbachev
1988 OKB
1987 Óscar Arias
1986 Elie Wiesel
1985 Fizikanët Ndërkombëtarë
1984 Desmond Tutu
1983 Lech Wałęsa
1982 Alva Myrdal
1982 Alfonso García Robles
1981 OKB
1980 Adolfo Pérez Esquivel1979 Nënë Tereza
1978 Anwar al-Sadat
1978 Menachem Begin
1977 Amnesty International
1976 Betty Williams
1976 Mairead Corrigan
1975 Andrei Sakharov
1974 Seán MacBride
1974 Eisaku Sato
1973 Henry Kissinger
1973 Le Duc Tho
1972 Nuk u nda çmim fare.
1971 Willy Brandt
1970 Norman Borlaug

Vitet 1960 Vitet 1950 Vitet 1940 Vitet 1930
1969 ONP
1968 René Cassin
1967 Nuk u nda çmim fare.
1966 Nuk u nda çmim fare.
1965 Kombet e Bashkuara
1964 Martin Luther King, Jr.
1963 Kryqi i Kuq
1936 Kryqi i Kuq
1962 Linus Pauling
1961 Dag Hammarskjöld
1960 Albert Lutuli
1959 Philip Noel-Baker
1958 Georges Pire
1957 Lester Bowles Pearson
1956 Nuk u nda çmim fare.
1955 Nuk u nda çmim fare.
1954 OKB
1953 George C. Marshall
1952 Albert Schweitzer
1951 Léon Jouhaux
1950 Ralph Bunche

1949 Lord Boyd Orr
1948 Nuk u nda çmim fare.
1947 FSC
1947 AFSC
1946 Emily Greene Balch
1946 John R. Mott
1945 Cordell Hull
1944 Kryqi i Kuq
1943 Nuk u nda çmim fare.
1942 Nuk u nda çmim fare.
1941 Nuk u nda çmim fare.
1940 Nuk u nda çmim fare.
1939 Nuk u nda çmim fare.
1938 Nansen
1937 Robert Cecil
1936 Carlos Saavedra Lamas
1935 Carl von Ossietzky
1934 Arthur Henderson
1933 Sir Norman Angell
1932 Nuk u nda çmim fare.
1931 Jane Addams
1931 Nicholas Murray Butler
1930 Nathan Söderblom
Vitet 1920 Vitet 1910 Vitet 1900
1929 Frank B. Kellogg
1928 Nuk u nda çmim fare.
1927 Ferdinand Buisson
1927 Ludwig Quidde
1926 Aristide Briand
1926 Gustav Stresemann
1925 Sir Austen Chamberlain
1925 Charles G. Dawes
1924 Nuk u nda çmim fare.
1923 Nuk u nda çmim fare.
1922 Fridtjof Nansen
1921 Hjalmar Branting
1921 Christian Lange
1920 Léon Bourgeois
1919 Woodrow Wilson
1918 Nuk u nda çmim fare.
1917 Kryqi i Kuq
1916 Nuk u nda çmim fare.
1915 Nuk u nda çmim fare.
1914 Nuk u nda çmim fare.
1913 Henri La Fontaine
1912 Elihu Root
1911 Tobias Asser
1911 Alfred Fried
1910 BPNP

1909 Auguste Beernaert
1909 PHEC
1908 Klas Pontus Arnoldson
1908 Fredrik Bajer
1907 Ernesto Teodoro Moneta
1907 Louis Renault
1906 Theodore Roosevelt
1906 Bertha von Suttner
1904 ILN
1903 Randal Cremer
1902 Élie Ducommun
1902 Albert Gobat
1901 Henry Dunant
1901 Frédéric Passy


Çmimi Nobel për Ekonomi
2007 Leonid Hurwicz
2007 Eric S. Maskin
2007 Roger B. Myerson
2006 Edmund S. Phelps
2005 Robert J. Aumann
2005 Thomas C. Schelling
2004 Finn E. Kydland
2004 Edward C. Prescott
2003 Robert F. Engle III
2003 Clive W. J. Granger
2002 Daniel Kahneman
2002 Vernon L. Smith
2001 George A. Akerlof
2001 A. Michael Spence
2001 Joseph E. Stiglitz
2000 James J. Heckman
2000 Daniel L. McFadden
1999 Robert A. Mundell
1998 Amartya Sen
1997 Robert C. Merton
1997 Myron S. Scholes
1996 James A. Mirrlees
1996 William Vickrey
1995 Robert E. Lucas Jr.
1994 John C. Harsanyi
1994 John F. Nash Jr.
1994 Reinhard Selten
1993 Robert W. Fogel
1993 Douglass C. North
1992 Gary S. Becker
1991 Ronald H. Coase
1990 Harry M. Markowitz
1990 Merton H. Miller
1990 William F. Sharpe

1989 Trygve Haavelmo
1988 Maurice Allais
1987 Robert M. Solow
1986 James M. Buchanan Jr.
1985 Franco Modigliani
1984 Richard Stone
1983 Gerard Debreu
1982 George J. Stigler
1981 James Tobin
1980 Lawrence R. Klein
Vitet 1970 Vitet 1960
1979 Theodore W. Schultz
1979 Sir Arthur Lewis
1978 Herbert A. Simon
1977 Bertil Ohlin
1977 James E. Meade
1976 Milton Friedman
1975 Kantorovich
1975 Tjalling C. Koopmans
1974 Gunnar Myrdal
1974 Friedrich August von Hayek
1973 Wassily Leontief
1972 John Hicks
1972 Kenneth J. Arrow
1971 Simon Kuznets
1970 Paul A. Samuelson
1969 Ragnar Frisch
1969 Jan Tinbergen
الآراء الواردة في هذا المقال لا تعكس بالضرورة وجهات نظر لي. آراء بیان شده در این مقاله ضرورتا منعکس کنندۀ دیدگاه ها من نیست.
Мнения, высказываемые в этой статье, не обязательно отражают взгляды мой.
The opinions expressed in this article do not necessarily reflect the views  of mine .
Les opinions exprimées dans cet article ne reflètent pas nécessairement les vues ma.
Las opiniones expresadas en este artículo no necesariamente reflejan los puntos de vista mi.


New Nobel Prize Nobelpriis ন'বেল বঁটা Premio Nobel  Premiu Nobel  Нобэлеўская прэмія Nuobelė premėjė নোবেল পুরস্কার Nobel mükafatı  Nobel Prize جائزة نوبل  Nobelova nagrada خەڵاتی نۆبێل  Priz Nobel  Нобелова награда  Premyo Nobel  جايزة نوبل  Nobelova cena  Нобелеўская прэмія   Nobelprys  Gwobr Nobel  Нобелни премиясы  Nobelprisen  Βραβείο Νόμπελ  Nobelpreis  നോബൽ സമ്മാനം Nobel-premio  Нобель сыйлығы  Nobeli auhind  جایزه نوبل Nobel Sariak  Нобелийн шагнал  Nobel-palkinto  Prix Nobel ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ  Premi Nobel  નોબૅલ પારિતોષિક Nobelpriis פרס נובל   Duais Nobel  ノーベル賞 Duais Nobel   Premios Nobel  नोबेल पुरस्कार Kyautar Nobel Նոբելյան մրցանակ  Nobelova nagrada  រង្វាន់ណូបែល   Nobel-díj  Nóbelsverðlaunin  Penghargaan Nobel  ნობელის პრემია  Nobel-premio  Нобель сыйлыгы  Bebungah Nobel   Нобелова награда   Xelata Nobel   Praemium Nobelianum  नोबेल पारितोषिक   Nobelpräis  نوبل جایزه   Nobelio premija  नोबेल सिरपा Nobela prēmija  Loka Nobel  Нобeлiвська премія  Hadiah Nobel  Premju Nobel   Premmio Nobel    Nobelpries   نوبل جايزه   Nobelprijs  Nobelprisen  Нобелевская премия  Nobel Premie  รางวัลโนเบล Pris Nobel   نوبل انعام  Prèmi Nobel   Nagroda Nobla  نوبل انعام  Premi Nobel    نوبېل مۇكاپاتى  Prémio Nobel   Nobel Suñay  நோபல் பரிசு Premiul Nobel  Premiu Nobel  Ҷоизаи Нобел  Premiu Nobel  నోబెల్ బహుమతి  Nobelova cena  Nobel büläge  Nobelova nagrada  Nobel Ödülü ნობელიშ პრემია   Nobel mukofoti   Tuzo ya Nobeli   Нобелівська премія  Nobel Chióng  Gantimpalang Nobel  노벨상 Premio Nobel  Giải Nobel  נאבעל פריז  Çmimi Nobel  Pasidungog Nobel  Нобелова награда   Nobelpriset  Ẹ̀bùn Nobel وبارك الله فيكم، God bless you.خدا یار شما باد  благословит вас Бог. Deus os abençoe. Dios los bendiga. Dieu vous bénisse. اعزازات Сыйлықтар  Награды పురస్కారాలు  Verðlaun  Premi  Dámhachtainí   Nagrade Díjak  รางวัล Iehrung  Penghargaan Хæрзиуджытæ  Uuszeichnig  Узнагароды  Awards   Mükafatlar  Награди  Utmerkelser  ჯილდოეფი  Praemia  Apdovanojimai  Бүләкләр  Anugerah  Utmerkingar   Apbalvojumi  NagradeÖdüller Auszeechnungen   Nagrody  Prémios  Àwọn  Prijs   Prêmios  Нагороди  جوائز Toekennings  Ocenenia  Shpërblime  Награде  Priser  Tuzo  Prys  ẹ̀bùn  Bálkkašumit  Узнагароды  Apduovėnuojėmā পুৰস্কাৰ Auszeichnung Premii  Совгlаташ  Nagrade ჯილდოები  Ocenění  جایزه‌ها  Premis  Gwobrau Βραβεία  Hædersbevisninger  Premioj  פרסים  Auhinnad  פרעמיעס ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର  नोबेल् प्रशस्तिः  Nobelpreis  ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ Giải Nobel Нобель премияһы  Nobelpriis  Sariak  Պետական պարգևներ  Palkinnot  Distinction
返回列表